Zaznacz stronę

PROFESJONALNA KSIĘGOWOŚĆ

dla wszystkich firm i przedsiębiorstw

ZOBACZ

O FIRMIE

Witamy na stronie Biura Rachunkowego Joanny Gabryś.

Biuro powstało w 1995 roku w Żorach i jest dynamicznie rozwijającą się firmą świadczącą szeroki zakres usług
o charakterze księgowym. Naszym nadrzędnym celem jest sprostanie wymaganiom naszych klientów w zakresie obsługi księgowej.

O wysoką jakość realizacji tych usług dba wykwalifikowana i doświadczona kadra pracowników.
W związku z powyższym chętnie dostosowujemy się do szczególnych potrzeb naszych klientów i realizujemy ich specyficzne zlecenia rachunkowe.
Specjalizujemy się w obsłudze małych i średnich firm o rónym profilu działalności w zakresie ewidencji księgowych oraz rozliczeń kadr i płac.

Biuro ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość prowadzonych ksiąg i rozliczeń klientów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadamy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w PZU S.A.
Posiadamy Certyfikat Księgowy Ministra Finansów nr 31691/2008 uprawniający do usługowego prowadzenie ksiąg rachunkowych.

Oferujemy usługi księgowe i rachunkowe w zakresie prowadzenia:

 • księgi przychodów i rozchodów
 • księgi rachunkowe (pełna księgowość)
 • ewidencji zakupów i sprzedaży dla potrzeb podatku VAT
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • ewidencji przebiegu pojazdu
 • płace i kadry obejmujące : tworzenie list płac,
  umów zlecenie, umów o dzieło, kartotek, wynagrodzeń pracowników,
  wypełnianie deklaracji pracowniczych PIT-11 PIT-8B,
  wypełnianie umów o pracę, świadectw pracy oraz pozostałe sprawy kadrowe,
  prowadzenie akt pracowniczych
 • przygotowanie deklaracji podatkowych PIT, VAT, CIT i innych
 • przygotowanie deklaracji dla ZUS i ich przesyłu elektronicznego
 • pomoc w formalnościach związanych z założeniem firmy

W ramach usług BHP proponujemy:

 • Szkolenia podstawowe i okresowe:

  – dla pracodawców
  – dla osób kierujących pracownikami
  – dla pracowników administracyjno-biurowych
  – dla stanowisk robotniczych

 • Uczestniczenia w pracach komisji bhp w zakładach pracy
 • Doradztwa w dziedzinie obowiązujących przepisów i zasad bhp oraz ochrony przeciwpożarowej
 • Opracowanie instrukcji stanowiskowych bhp
 • Służba bhp (stały nadzór) – w skład wchodzi cały pakiet usług wraz ze szkoleniami

Usługi dodatkowe oferowane przez Naszą Firmę w ramach obsługi Kadr i Prawa Pracy:

 • konsultacje telefoniczne w zakresie prawa pracy
 • przeprowadzanie audytu w sprawach dotyczacych prowadzenia akt osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (DzU. Nr 62, poz 286)
 • konsultacje na temat uregulowań zawartych w Regulaminie Pracy, Regulaminie Wynagradzania, Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • odpowiedzi na wystąpienia inspektorów pracy
 • opracowywanie Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • rozliczanie czasu pracy
check-icon

NA ŻYCZENIE ODBIERAMY DOKUMENTY W SIEDZIBIE KLIENTA
BEZ DODATKOWYCH OPŁAT

CENNIK

Ceny naszych usług są każdorazowo uzgadniane z klientami w drodze negocjacji.
Stawki miesięcznego wynagrodzenia za prowadzenie ksiąg rachunkowych,
prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, prowadzenie innych ewidencji czy obsługi
w zakresie rozliczeń z ZUS, kalkulowane są w oparciu o nakład pracy wynikający z ilości dokumentów,
formy prowadzenia księgowości, wielkości zatrudnienia oraz specyfikacji działalności firmy.
Gwarantujemy stałość ceny uzgodnionej z Firmą w trakcie roku

Wyślij zapytanie o wycenę:

ul. Rybnicka 229

44-240 Żory

Biuro Rachunkowe Joanna Gabryś

hermetix-white-logo